Šventas Jurgis atrakino žemę

,,Jurgi, šildyk žemę, Jurgi, paleisk  rasą,  Jurgi, paleisk žolę!..“  Šiais piemenukų atliekamos Jurginių dainos žodžiais balandžio 22 dieną prasidėjo tradicinė Jurginių šventė Seredžiaus Stasio mokykloje-daugiafunkciame centre. Gausus būrys tautos papročius ir dainas mylinčių svečių iš aplinkinių mokyklų ir net iš Jurbarko susirinko dar gerokai prieš šventės pradžią. Netikėtai užėjęs lietus su sniegu šventės organizatorius ir svečius iš tradicinės Jurginių šventės vietos – Margaritos ir Petro Baršauskų sodybos Motiškių kaime – suvijo į mokyklos-daugiafunkcio centro aktų salę, tačiau geros nuotaikos nesugadino. Į salę besirenkančius šventės dalyvius pasitiko Seredžiaus kaimo kapela ir, nieko nelaukdami, mūsų svečiai jau sukosi šokio sūkuryje.

O štai ir gaspadoriai. Jie pasveikina šventės dalyvius, papasakoja apie apie Jurginių prasmę ir papročius mūsų krašte.  Gaspadoriai į sceną kviečia piemenukus, kurie padės jiems šventės dalyvius supažindinti su Jurginių papročiais. ,,Ačiū tau, šventas Jurgi, už vasaros raktus. Ačiū, kad atrakinai dangų ir žemę, kad išleidai žolelę, kurios taip pasiilgo gyvulėliai,“ – dėkoja piemenukai. O gaspadoriai primena svarbiausius ganiavos papročius: pirmą kartą genant iš tvarto galvijus, reikia tarpduryje padėti du margučius, kad gyvulėliai būtų riebūs ir apvalūs; apsmilkyti ,,nuo blogos akies“, galima išginti ir per padėtą spyną, kuri užrakins vilko nasrus. Piemenukams šeimininkai įduodavo šermukšnio rykštelę, kad nepraganytų nė vieno galvijo… Ir akmenukų liepdavo prisirinkti, kad kuo daugiau prieauglio galvijai atsivestų.

Piemenukai nebūtų piemenukai, jeigu dainos neužtrauktų, į žaidimą nepakviestų ar parskridusių paukštelių nemokėtų pamėgdžioti. Ir mįslę ne vieną šventės dalyviams uždavė, ir pasaką pasekė. O gaspadoriai, atlikę Jurginių apeigas, pavaišino duona su įkeptais kiaušiniais – tai santarvės ir sutarimo simbolis.

Nors už langų pliaupė pavasarinis lietus, salėje geros nuotaikos nestigo – svečiai atvyko ,,ne tuščiomis“. Smagu buvo matyti Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos etnoansamblio „Giliukas“ (vad. Gražina Glinskienė), Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos etnomuzikavimo būrelio (vad. Olga Yurenene), Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos etnokultūros būrelio „Upelė“  (vad. Vilma Baltutienė), Juodaičių pagrindinės mokyklos dramos būrelio (vad. Violeta Andrikaitienė), mūsų mokyklos etnokultūros būrelio „Dubysėlė“ (vad. Dalė Vasiliauskienė), mokyklos-daugiafunkcio centro etnografinio moterų ansamblio „Radasta“ (vad. Loreta Šimkevičienė) pasirodymus. O svarbiausia – šventėje nebuvo žiūrovų. Visi kartu žaidė žaidimus, sukosi rateliuose, traukė dainas.

Po linksmybių gaspadoriai pakvietė visus šventės dalyvius pasivaišinti tradicine Jurginių kiaušiniene ir kitais skanumynais, atsigaivinti gira.

Po šventės kalbinti ,,piemenukai“, mūsų mokyklos penktokai ir šeštokai, sakė, kad buvo įdomu  ruoštis šventei, smagu joje dalyvauti: jie daug naujo sužinojo apie Jurginių tradicijas, išmoko žaidimų, susirado naujų draugų. Ir, aišku, patiko Jurginių vaišės.

Jurginės – tradicinė mūsų krašto šventė. Tikimės, kad ir kitais metais pasveikinti atbundančios gamtos į mūsų mokyklą susirinks gausus būrys etnokultūros mėgėjų.

 

Mokytoja Roma Masaitytė

Posted by Serediškis

Parašykite komentarą