Seredžiaus naujienos

Skelbimas

Skelbimas

Posted by Serediškis in Seredžiaus naujienos, 0 comments

Pirmoji pavasario šventė – Kazimierinės

Nors laukai dar užkloti sniegu, tačiau kovas jau pranašauja pavasarį. O kad jis ne už kalnų, mums primena viena pirmųjų pavasario švenčių – Šv. Kazimieras. Šv. Kazimiero atlaidai – pirmieji metų atlaidai mūsų bažnyčioje. Nepaisydami vis dar neatlėgusio šaltuko, parapijiečiai susirinko bažnyčion pasimelsti ir paprašyti Šv. Kazimiero malonės, kad sergėtų  ir vestų doros keliu mūsų tautą, o ypač jaunus žmones, nes jis yra Lietuvos ir lietuviškojo jaunimo globėjas.

Po Šv. Mišių į Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salę susirinkusius serediškius ir svečius pasveikino klebonas Linas Šipavičius, primindamas, kad seniau ši diena buvo vienintelė diena per gavėnią, kai buvo galima linksmintis. Tada Vilniuje, Katedros aikštėje, ruošdavo Kaziuko mugę. Šiandien ši graži tradicija išplitusi po visą Lietuvą. Klebonas Linas palinkėjo, kad, laiminama Šv. Kazimiero, mūsų maža tauta būtų tarsi žiburys ant kalno, spindėtų skaidriu tikėjimu nepalaužiama viltimi.

Gražiais žodžiais buvo pasveikinti ir su meile keptais tradiciniais meduoliais apdovanoti Kazimierai, Kaziukai, Kazytės bei jų vaikai ir anūkai. O tada prasidėjo prekyba! Kas medų ar saldumynus siūlė, kas duonos ar pyragų prikepė, kas šaukštų pridrožė ar žvakių nuliejo… Vieni siūlė, kiti pirko ar derėjosi… Aplinkui sukiojosi tautiniais rūbais apsirengusios “Kazytės”, norėdamos išsiaiškinti, kuris pardavėjas linksmiausias ar kuris  išradingiausiai prekes siūlo, kuris pats jauniausias ar labiausiai patyręs… Niekas nebuvo pamirštas, visi jie buvo apdovanoti išradingais medaliais ir smagiomis Seredžiaus kapelijos “Aidija”, vadovaujamos A. Mačėnienės, melodijomis.

Šurmuliavo ir linksminosi mugės dalyviai, kol šventės vedėjai nepaskelbė loterijos be pralaimėjimų pradžią. Tereikėjo nusipirkti už du eurus bilietėlį, ir laimė tikrai aplankys! Nelaimėjusių nebuvo: kas išlošė dėžę obuolių ar krepšį svogūnų, kas grūdų ar bulvių maišą, kas medaus puslitrį, žolelių arbatos ar uogienės stiklainį… Surinkta 160 eurų, kurie bus skirti Carito, moterų klubo veiklai, būsimai Seredžiaus miestelio jubiliejinei šventei rengti. Loteriją rėmė Seredžiaus krašto ūkininkai, parduotuvių savininkai ir kiti geri žmonės.

Šventė tęsėsi. Smagiai grojo muzikantai, linksmus žaidimus išbandė vaikai ir jaunimas. Praalkusieji vaišinosi Carito vadovės D. Eidukienės surengtoje agapė.

 

Margarita Baršauskienė, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja

 

Posted by Serediškis in Mokyklos naujienos, Seredžiaus naujienos, 0 comments
Skelbimas

Skelbimas

Posted by Serediškis in Seredžiaus naujienos, 0 comments
Liepos 6

Liepos 6

Posted by Serediškis in Mokyklos naujienos, Seredžiaus naujienos, 0 comments

Vasara gausi stovyklomis!

Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre birželio mėnesį vyko net trys stovyklos.

Pleneras. Mokykla bendradarbiauja su Naujosios Vilnios J. Vienožinskio dailės mokykla. Birželį vyko šios dailės mokyklos mokinių stovykla-pleneras. Jaunuoliai 8 dienas gyveno mūsų mokykloje, piešė/tapė natūralioje gamtoje. Savo kūriniuose įamžino mums netikėčiausius objektus, seniai užmirštas ir apleistas vietas, prikeldami jas antram gyvenimui, suteikdami antrą šansą… Mūsų mokiniai, bendraudami su jaunaisiais menininkais, dalyvaudami kūrybiniame procese, mus supančią aplinką pamatė kitomis spalvomis. Išvykdami vilniečiai mokyklos galerijoje paliko eksponuoti įdomiausius savo darbus.

Dubysėlė. Mokykloje vasaros stovykla tapo tradicija, o šiais metais į jos veiklą už simbolinę kainą buvo įtraukti visi norintys pradinių klasių vaikai.

Stovyklos metu mažieji serediškiai domėjosi savo krašto istorija, tradicijomis – lankėsi krašto muziejuje, kraštiečio S. Šimkaus gimtinėje. Sveikos gyvensenos ir bendravimo įgūdžius vaikai stiprino lankydamiesi Seredžiaus ambulatorijoje, dalyvaudami viktorinose, žaidimuose, sporto ir grupės sutelktumo užsiėmimuose. Mokiniai galėjo rinktis veiklą pagal savo pomėgius, nuotaiką: vieni žaidė kvadratą, estafetes, įvarius judriuosius žaidimus, o kiti daugiau laiko skyrė meniniams, kūrybiniams užsiėmimams. Visiems patiko mįslių konkursas, pasakų popietė, paslėpto lobio ieškojimas, šauniausio stovyklautojo rinkimai ir… dovanėlės – saldainiai, ledai…

Stovyklautojai ilgai neužmirš linksmų žaidimų, smagaus, draugiško apsilankymo V. ir H. Bendzių ūkyje „Alpakų spalvos“, gyvūnų grožio ir jų vilnos švelnumo, picų ir kepamų dešrelių aromato svetingoje M. ir  P. Baršauskų sodyboje. O svarbiausia, kad vaikai įgijo žinių ir įgūdžių, kaip saugiai, smagiai ir turiningai praleisti atostogas.

Judėk į priekį. Birželio 6-17 d. buvo organizuojama dviejų savaičių meninė – sveikatinimo – sporto veiklų stovykla „Judėk į priekį“, kuri buvo finansuojama Jurbarko r. jaunimo veiklos skatinimo  programų lėšomis. Stovykloje dalyvavo mokiniai bei kiti Seredžiaus bendruomenės nariai – jauni žmonės.

 Patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, sportinėmis rungtynėmis, viktorinomis, šokiais bei kita netradicine aktyvia veikla ugdėme supratimą apie fizinį aktyvumą, sveiką gyvenimo būdą bei prasmingą laisvalaikį. Stovyklautojai pasirinko veiklas pagal pomėgius: vieni užsiėmė sportine, kiti – menine-kūrybine veikla. Jaunimas turėjo galimybę praplėsti meninio suvokimo akiratį per netradicinę meninę veiklą, išbandė naujas technikas – Ebru bei dekupažą. Buvo daug futbolo (pabandyta žaisti ir beisbolą!), išvykų, lietaus, saulės, braškių…

Stovyklautojai įsitraukė į kokybišką laisvalaikio leidimą, bendravo,  išmoko naudingų dalykų, rado bendraminčių,  geriau pažino save patį, praturtino savąjį AŠ.

Socialinė pedagogė Laima Bakšenskienė

Posted by Serediškis in Seredžiaus naujienos, 0 comments