Seredžiaus ambulatorija

Všį Seredžiaus amb. S. Šimkaus g. 5a LT-74425 Seredžiaus mstl. Jurbarko raj. Tel./fax (8447)42-318

Darbo laikas

Gyd. R. Petrukaitienė 8-14 val. ambulatorijoje, 14-16 val. vizitai į namus
Gyd. M. Vaitkevičienė 10-13 val. (trečiadieniais nedirba)
Gyd. V. Krikštanienė 13-15 val. ( 1-ą ir 3-ią mėn. antradienį)
Labor. S. Liutkienė 8-13 val. (antradieniais ir ketvirtadieniais)
Bendr. slaug. L. Filipsons 9-15 val. amb., 15-18 val. vizitai į namus
Buhalt. A. Gaudinskienė 9-12 val.

Klausučių medicinos punktas.

Tel. 43-789 Taikos g. 2
Bendr. slaug. D. Baltrušaitienė
Darbo laikas 8-12 val. MP
12-15 val. vizitai į namus
Gyd. Petrukaitienė 10-14 val. trečiadieniais

Biocheminiams tyrimams kraujas paimamas kiekvieną ketvirtadienį nuo 9 iki 11 val.