Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė

Asociacijos „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenė“ valdyba:

Asociacijos pirmininkė – Margarita Baršauskienė
Pavaduotoja – Kristina Džiaugienė
Sekretorė – Violeta Kriaučiūnienė
Nariai: Petras Baršauskas
Alvyra Ditkuvienė
Laimutė Filipsons
Laimas Petrauskas

Bendruomenės projektai

Projektas „Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos bendruomenės aktyvinimas per jubiliejines ir tradicines šventes“, kuriam finansavimas gautas iš VVG „Nemunas“ LEADER programos lėšų. Gauta 46533 Lt parama projektui vykdyti. 20 proc. projekto lėšų buvo mūsų savanoriškas darbas. Tai reiškia, kad laisvu nuo pagrindinio darbo laiku turėjome tvarkyti aplinką ir atlikti kitus darbus, susijusius su projekto vykdymu. Projekto trukmė – 20 mėnesių (nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.).

Projekto veiklos:

2012 m. birželio 9 d. vyko chorų festivalis, skirtas Stasio Šimkaus 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Jame dalyvavo 7 chorai iš Lietuvos, Punsko lietuvių licėjaus šokių kolektyvas. Prieš tai vyko medžio drožybos stovykla, kurios metu buvo išdrožtas stogastulpis Stasiui Šimkui įamžinti. Jis buvo pastatytas prie mokyklos, sutvarkyta aplinka, pastatyti stovyklos metu pagaminti suoleliai.

2013 metais Seredžius šventė 720-ųjų metinių jubiliejų, kai pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose buvo paminėta mūsų vietovė – Pieštvės pilis. Vėl vyko drožybos stovykla, kurios darbais įamžintas legendinis Palemonas. Vyko ir kiti renginiai: mokslinė konferencija „Seredžius amžių bėgyje“, to paties pavadinimo E. Juškos fotografijos paroda.

Projekto lėšomis sukurtas Seredžiaus tinklapis www. seredzius.com