Vosbutų kaimo bendruomenė

Vosbutų kaimo bendruomenė įregistruota 2010 m. sausio 29 d.

Bendruomenės pirmininku  4 metų kadencijai išrinkta Kristina Maširkienė

Bendruomenės tarybą sudaro 7 asmenys: Kristina Maširkienė, Asta Ševelienė, Vida Šimkienė, Jolanta Šukienė, Lina Šulcienė, Rima Vaičekauskienė, Dmitrijus Savickas

Bendruomenės kontaktai:

Tel.  +370862065136
El.pašto adresas   kristina.masirkiene@gmail.com